Firma Adı
Adı/Soyadı
Görev Tanımı
Telefon No
E-Mail
1.İhtiyaç duyduğunuz PODİM.yetkilileri ile zamanında ve kolaylıkla iletişim kurabiliyor musunuz?
Teklif aşamasında hizmetimiz hakkında verilen bilgiler yeterli ve açık mı?

3.Muhatap olduğunuz kişilerin teknik yeterlilikleri ve davranışları yeterli mi?

4.PODİM’de görüştüğünüz kişiler ilgililer yapıcı ,sabırlı ve anlayışlıdır?

5.PODİM sürekli çalışmak istediğimiz bir tedarikçidir?

6.PODİM’i rakiplerine göre nerede görüyorsunuz? Size uygun olan seçeneği seçiniz.
Ürün Kalitesi
Hizmet Kalitesi
7.Aşağıdaki konularda firmamıza 1 ile 5 arasında bir puan verir misiniz
1 Mükemmel 2 Çok Başarılı 3 Başarılı 4 Pek Başarılı Değil 5 Başarısız
1 2 3 4 5
Ürün Kalitesi (Ambalajı)
Ürün Kalitesi (Görünüşü)
Ürün Kalitesi (Performansı)

Ürün Çeşitliliği

Ödemelerde vade uygulama süresi

Ürün tanıtımı
Sevkiyat süresi

Şikayet ve taleplerinize gösterilen yaklaşım

Şikayet ve taleplerinize cevap verme hızı

Katalog ve numune taleplerinizi hızlı ve tam karşılanması
İletişim
Müşteri odaklılık ve samimiyet

Genel olarak değerlendirdiğinizde firmamıza vereceğiniz puan

Firmamız ile ilgili ekleyeceğiniz şikayet ve dilekleriniz :